Thông tin ngành

  • Where to use plastic parts
    Thời gian đăng: 10-16-2020

    Các bộ phận bằng nhựa được tạo ra thông qua quá trình đúc khuôn với các phương pháp xử lý khác, có kích thước và chức năng đáp ứng yêu cầu của nhà thiết kế. Hơn 80% các bộ phận nhựa được đúc bằng phương pháp ép phun, đây là cách chính để có được các bộ phận nhựa chính xác. Tiêm ...Đọc thêm »

  • 10 types of plastic resin and application
    Thời gian đăng: 10-16-2020

    Để làm tốt công việc thiết kế và sản xuất các sản phẩm từ nhựa, chúng ta phải hiểu rõ về chủng loại và công dụng của nhựa. Nhựa là một loại hợp chất cao phân tử (đại phân tử) được trùng hợp bằng phản ứng trùng hợp cộng hoặc phản ứng trùng ngưng với monome làm nguyên liệu. Có rất nhiều họ hàng ...Đọc thêm »