Tham quan nhà máy

Factory building

Xây dựng nhà máy

injection-molding workshop 02

xưởng ép phun

mold fitting and  assembly01

lắp và lắp khuôn

mold workshop01

xưởng khuôn

mold-EDM-machining

khuôn-EDM-gia công

R&D house

Nhà R&D